Jenni Haili

Muista, muisti, muisto 
Taiteilijakirja
Laptop-o-grammit kromogeeniselle värivedostuspaperille
15 x n. 6000 cm
2018

Valokuvan käyttötavat ovat monipuolistuneet digitalisoitumisen myötä. Antti Nylénin ajatusta lainaten, analoginen valokuva on emansipoitunut käyttökuvapaineesta.

Koen analogiset valokuvamenetelmät edelleen ajankohtaisina ja kiehtovina tapoina tehdä taidetta. Kutkuttavalla tavalla uuden äärelle voi päästä vaikkapa yhdistämällä analogisia ja digitaalisia menetelmiä.

Taiteilijakirjan Muista, muisti, muisto toteutuksessa törmäytän digitaalisen käyttövalokuvan analogisen värivalokuvan materiaaleihin. Havahduin siihen, että minulla on tietokoneella eräänlainen kuva-arkisto, jota ei ole tarkoitus näyttää kenellekään muulle. Halusin hyödyntää näitä kännykällä kuvaamiani muistiinpanokuvia ja nostaa ne pois pelkästä käyttöfunktiostaan.

Teoksessa paljastan kuvien sisältöjen kautta omat kiinnostuksenkohteeni vuosilta 2013 – 2016 ja siten sen voi tulkita myös omakuvaksi.

Kirjan kuvat on valotettu laptop-o-grammeina, eli suoraan pinnakkaisina kannettavan tietokoneen näytöltä valokuvapaperille. Teoksessani on noin 500 yksittäistä kuvaa, kukin valotettu yksitellen pitkälle rullapaperille tietokoneen näytön kirkkautta säätämällä.

Analoginen väripaperi tuottaa mielenkiintoisen jäljen tietokoneen armottoman sinisen valon tallentajana. Käyttämäni menetelmä estetisoi kuvat, rikkoen niiden alkuperäisen ottamisen syyn.

Analogisilla menetelmillä työskenteleminen on fyysistä. Koko teoksen valottamiseen kului aikaa noin viisi tuntia, täysin pimeässä huoneessa paperia mekaanisesti siirtäessäni.

Kromogeeninen värivedostuspaperi prosessoidaan tyypillisesti kehityslaitteessa, joka kuljettaa paperin telastojen avulla kehitteestä kiinnitevalkaisuun, sieltä pesuun ja kuivuriin. Koko prosessi yksittäiselle keskikokoiselle kuvalle kestää muutaman minuutin. Tämän teoksen kehitys kesti kaksi tuntia.